CMCA介绍
  1. 中国移动通信联合会简介
  2. 领导成员
  3. 协会章程
  4. 组织机构图
  5. 联系方式
首页CMCA介绍联系方式 → 列表

联系方式

  •  
  •  
  •  
地          址:    北京市朝阳区北土城东路元大都遗址公园9号
电          话:    010-88452630
传          真:    010-88452655
邮          箱:    wjl@cmca.org.cn
微信公众号:    中国移动通信联合会